Flere kommuner sliter med å bosette flyktninger

foto