Koronapandemien er ikke over og viruset kan fortsatt påføre mennesker og helsevesen betydelig skade, slår krisekomiteen i Verdens helseorganisasjon (WHO) fast.

Siden begynnelsen av desember er det rapportert over 170.000 koronarelaterte dødsfall, men det reelle tallet er trolig enda høyere, ifølge WHOs krisekomité.

På verdensbasis er det nå registrert nærmere 6,8 millioner dødsfall, men registreringen er i mange land vilkårlig, og eksperter mener at pandemien kan ha krevd minst tre ganger så mange liv.

Pandemien utgjør fortsatt en global helsekrise, slår WHOs krisekomité fast.

(NTB)