Begge kommunedirektørene anbefaler å si nei til grensejustering

foto