Oppretter prosjektstilling for å redusere fravær

foto