Statsforvalteren avviste klage på ulovlighetsoppfølging