– Barn i Moria har glemt hvordan det er å le

Hafida Nihrane Gabrielsen fra RØST holdt appell, flankert av Liyana N. Gabrielsen (t.v.) og Leah Victoria Aldersjøen Hansen. Foto: Øyvind Adrian Skogmo