Seks bøtelagt for mobilbruk

Illustrasjonsfoto Foto: Øyvind Adrian Skogmo (arkiv)