Legger om trafikken på E39 i Søgne

  • Åpner lørdag: Det planlegges å sette trafikk på rundkjøringen som fra E39 sikrer direkte adkomst til Hellersdalen og tunnelarbeidet som pågår i forbindelse med drivingen av tverrslag til Søgnetunnelen. FOTO: Nils Bernt Rinde/Nye Veier