Roald Pettersen er leder i Søgne Jeger og Fiskeforening. Han sier at de er svært opptatt av at jegere skal ta hensyn til andre brukere av naturen. Vi intervjuer ham etter at Helge Andresen skrev leserbrev på bsnett.no om jakt i skjærgården nær folks hytter. Han observerte en som jaktet fra gummibåt satt ut fra en båt. Vedkommende skjøt en and bare 40 meter fra Andresens hytte. Saken har vakt stor debatt på våre nettsider. Les innlegget på side 16.

– Det er veldig viktig at vi framstår som gode ambassadører for jakt, man skal ikke, uten å ha tenkt seg om, gå i gang med å jakte. Jakten skal gjøres på en god og forsvarlig måte, sier Pettersen og henviser til § 19 i Viltloven som sier at man skal ta hensyn til viltet, andre mennesker og eiendom.

– Hvor jakter man, bør man jakte tett på  bebyggelse, det er noe jegere må tenke på. Vi oppfordrer jegere til å unngå konflikt med andre brukere, sier Pettersen som er utdannet jegerprøveinstruktør.

Ingen spenning

Før i tiden var jakt også en måte å skaffe seg mat på bordet. I 2016 mener Pettersen at dette ikke er hovedårsaken til jakt, men han håper samtidig at byttene blir brukt til mat og hygge i etterkant av jaktopplevelsen.

– Det er ikke for å bli mett eller slippe å sulte at det jaktes på sjøfugl i dag. Skyter en fugler som er blitt vant til mennesker og nærmest tamme, er ikke en så stor jaktfølelse som når man får mer spenning og mer utfordrende jakt. Jeg oppfordrer helt klart å søke områder hvor det ikke er folk, oppfordrer han.

Mønsteret på når folk er på hyttene sine har endret seg i årenes løp. Mer isolerte hytter fører til at mange er der langt utover sommermånedene, bruken av skjærgården har endret seg.

– Dermed får en konflikt mellom jeger og andre brukere. Det er strengt forbudt å gå inn på annen manns eiendom hvis man ikke har avtale. Ulovlig jakt er ulovlig jakt, det skal vi ikke ha, sier Pettersen.

Prat

Når det gjelder leserbrevet til Helge Andresen skulle Pettersen gjerne tatt en prat.

– Jeg skulle ønske å få snakke med disse jegerne, hvis de har jaktet slik at de er til sjenanse for andre, da bør de bli gjort oppmerksomme på det. Spørre om de kan jakte andre steder. Oppfordringen er klar, ikke jakt foran andre brukere av naturen. Det skjer, men dette ønsker vi ikke. Samtidig må vi understreke at når jakten begynner vil det være jegere i lovlig ærend, men de må vise hensyn, brekke hagla, opptre høflig og gjerne ha en dialog, sier Pettersen som avslutter med en oppfordring om jegernes sikkerhet:

– På sjøen kan det være ruskete, jegere må ta vare på seg selv og sikkerhet, bruk flyteplagg.