Det var Songdalen bibliotek som ønsket velkommen til konsert med Lars Martin Myhre. Han har førti år bak seg hvor han har drevet med musikk på heltid. Kalt "melodienes mester" og han beviste også at han er en fortellerens mester. Gjennom halvannen time tok han de 40-50 godt voksne publikumerne med inn i hans egen musikk, hans litterære verden og hans inspirasjonskilder.

Komponisten, produsenten, musikeren og artisten Lars Martin fengslet med både ord og toner. Mellom sangene fortalte han om hvordan sanger var blitt til og tekster oppstått, samt opplevelser i forbindelse med musikken. Blant annet kom han med følgende påstand, en erkjennelse som også førte til sangtekst:

– Alene får vi ingenting til, med samarbeid kan vi få til det utrolige.

En godt besøkt konsert, hvor de som kom fikk oppleve en konsert som beveger seg mellom smil og tårer. I hele halvannen time.