Torsdag ble det signert en felles drift og vedlikeholdskontrakt for Kristiansandsområdet med en pris på 729 millioner kroner.

Kontrakten er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen med en varighet på henholdsvis åtte og fem år. Kontrakten starter 1. september 2019 og gjelder totalt 728 km, hvorav 602 km er fylkesveg, mens resterende er riksveger (inkl, E18 og E39), skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Videre står det i pressemeldingen fra Statens vegvesen at siden Presis Vegdrift allerede har tilsvarende kontrakt for Flekkefjordsområdet, betyr det at de nå har ansvaret for over halvparten av vegnettet i Vest-Agder.

Betydningsfull kontrakt

Signering av kontrakten for kristiansandsområdet er viktig for bedriften: - Den betyr veldig mye. Det er en prestisjekontrakt her på Sørlandet, slike by-kontrakter er jo ofte det. Dessuten så er det en kontrakt med lang varighet, og det gir forutsigbarhet for oss, sier Krister Toftberg, avdelingssjef i Presis Vegdrift.

Tofteberg forklarer også at drift og vedlikehold er en ganske smal nisje og at det dermed ikke er altfor mange der ute med den rette kompetanse på faget: - Det er nærliggende å tenke at vi tar kontakt med avtroppende driftsentreprenør for å se om det er noen potensielle arbeidere der nå som kan og vil være med videre med oss, bekrefter han.

Klar over utfordringene

Tofteberg kan også fortelle at selskapet er veldig klar over at det er en utfordrende kontrakt, spesielt vinterstid.

Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. - Vintrene på Sørlandet kan være snørike, og gjerne mye snø på en gang. Men vi baserer oss på lokale entreprenører med lokale arbeidere som har erfaring med dette og kjenner godt til forholdene i området, så sammen klarer vi forhåpentligvis å få på plass en organisasjon som takler det her fint, forklarer Tofteberg.

Uvisst hvor riggen blir

Visse tanker om beliggenheten for prosjektriggen har Presis Vegdrift og Tofteberg gjort seg, men er foreløpig et stykke unna en endelig avgjørelse: - Vi har nok et ønske om være i nærområdet rundt Kristiansand, å si noe mer enn det på nåværende tidspunkt ville bare vært spekulasjoner, så da gjør vi ikke det, smiler Tofteberg avslutningsvis.

Godt samarbeid

Regionvegsjef Kjell Inge Davik som signerte kontrakten på vegne av Statens vegvesen var i sin tale først og fremst tydelig på at det gode samarbeidet mellom Vegvesenet og fylkeskommuner kommer til å fortsette. - Selv om vi nå blir organisert annerledes enn før er jeg sikker på at det gode samarbeidet vi har hatt kommer til å fortsette for å sørge for best mulig vegnett for trafikanter og mest mulig sømløse overganger mellom riks- og fylkesveger, sa Davik. Samferdselssjef i Vest-Agder fylkeskommune Vidar Ose fortalte at fylkeskommunen kommer til å legge stor vekt under oppfølgingen av kontrakten på at man skal kunne gå og sykle hele året og at kollektivtrafikken kommer fram til dit den skal og når den skal. - Og selvsagt, trafikksikkerhet kommer vi til å ha fokus på også i denne driftskontrakten, la Ose til.

Overtar etter Mesta

Prosjektleder i Statens Vegvesen, Jack Sylte bekrefter at Mesta ikke lenger skal ha denne oppgaven.

– Kontrakten med Mesta går ut 31. august i år, og da overtar Presis Vegdrift. De er landsdekkende og har vedlikehold rundt i hele landet, blant annet Nordkapp, sier Sylte.