Agder er for første gang med i ØKOUKA. (ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- ogmatproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag.) Den ble startet i Trøndelag i 2011. Gjennom høstuken er det sterkt fokus på økologisk mat og matproduksjon. Konseptet var en suksess, og etterhvert har flere regioner blitt med. Beate Fiztgal jobber for lokallaget Oikos Agder med ØKOUKA. Hun inviterer til arrangementet mandag 26. september på Søgne videregående klokken 1700. Det er Fylkesmannens landbrukskontor og Søgne videregående skole som står for arrangementet.

Øystein Haugerud er fylkesagronom i Buskerud og kjent for sin kunnskap om matjord. Han har fått utmerkingen "Årets meitemark" fra Oikos - Økologisk Norge for sin innsats på dette området. Det vil bli både en utedel og en innedel under arrangementet. Tema for kvelden er "Levende matjord".