Per i dag er det politiet som håndhever parkeringsbestemmelsene i Søgne og Songdalen. En skal parkere ganske graverende før en risikerer bot på frontruten. Dette vil endres etter nyttår. Fellesnemda vedtok enstemmig at håndhevingen skal innrettes slik at det er reell risiko for å bli oppdaget i hele kommunen, samt at bemanningen er tilstrekkelig.​

Kjetil Aasen (H) synes det skal bli interessant å få ordentlig opplegg på parkering i Søgne og Songdalen.

– At det er et parkeringsselskap og ikke politiet som rykker ut er fornuftig. Samtidig er det lurt at vi går igjennom bestemmelsene i Søgne og Songdalen for vi har kanskje ikke tenkt så mye på det, sa Aasen og la fram følgende forslag:

Parkeringsbestemmelsene i Søgne og Songdalen gjennomgås før sammenslåingen slik at disse er i tråd med intensjon og praksis idag. Innfartsparkeringen vurderes også med tanke på å dekke behovet.

Det fikk også stemmene til alle i Fellesnemda.