En gjeng muntre damer ankommer gymsalen på Tangvall skole. Noen etter arbeidstid, andre mellom to vakter. Nå skal det bøyes og tøyes, hoppes og svettes. Leder for hjemmetjenesten, Anne Lise Sandbakken, instruerer og demonstrerer øvelsene. Så kommer musikk fra høyttaleren, og de rundt 20 damene er i gang med en times trening.

Marit Pedersen, Karin Trydal, Turid Omdal, som alle har rundet 60, mener at de faste dagene med trim er et flott tilbud som hjelper godt både på den fysiske og psykososiale helsen. De har hatt sin arbeidsplass i helsevesenet i 40 år, og tror at hemmeligheten med å stå lenge i jobb henger mye sammen med trivsel, samhold, humør og et inkluderende arbeidsmiljø.

– Jeg har i tillegg alltid vært glad i jobben min og synes aldri det er kjedelig, sier Marit.

Trimmen deltar hun på så ofte hun har anledning.

– Jeg hadde ryggproblemer en periode og opplevde god virkning av trening, etter veiledning fra fysioterapeut. Derfor ble jeg med da Anne Lise tok initiativ til å videreføre et fast opplegg, forteller hun og skryter av sjefen.

– Hun er ei som fremmer trivsel og samhold. Det er stor deltagelse på disse samlingene.

Iris Larsen Farsirotos er på trening sammen med kolleger for første gang, men har planer om å bli med så ofte hun har mulighet.

– Et flott initiativ av ledelsen, det styrker både kropp og arbeidsmiljø, mener Iris som jobber i hjemmesykepleien, sone øst.

– Jeg opplever miljøet som godt, med mange flinke og flotte kollegaer, sier hun.

Verneombud Janne Veel er en av pådriverne for trim og sosiale samvær. Hun forteller at HMS-gruppa samles to ganger i halvåret, og at det var i et av disse møtene nytten av veiledende fysioterapi ble diskutert. Det ble i etterkant bestemt at fysisk aktivitet måtte fortsette i en aller annen form, i regi av arbeidsplassen.

– Det er jo i tillegg sosialt, og alle trenger å bevege seg, ikke minst i en jobb som vår. Det blir mange tunge løft, fastslår Janne Veel.

Som en ekstra gulrot registrerer Anne Lise hvem som stiller på trening. Det betyr at det er premie i vente for de mest standhaftige, i form av ei T-skjorte eller en annen oppmerksomhet.

– Vi har også ei egen facebook-gruppe, hvor vi legger ut bilder. Jeg tror mange er blitt med etter å ha tittet innom der, da ser de hvor artig vi har det, smiler avdelingslederen.

Foruten sosialt samvær med fysisk fostring to ganger i uka, arrangeres felles lunch en gang i måneden. Da deltar til og med de som ikke er på jobb, bare for å treffe kolleger.

Det er ikke bare de ansatte som vet å sette pris på sosiale tiltak. I sommer fikk hjemmetjenesten ved Anne Lise Sandbakken Arbeidsmiljøutvalget miljøpris, som deles ut en gang i året.

Sandbakken kom for to år siden fra jobb som avdelingsleder i Nygårdshaven. Nå har hun ansvar for om lag 100 helsearbeiderne, fordelt på hjemmesykepleien øst-vest, bo-kollektivet, aktivitetssenteret, mottakskjøkkenet og hjemmehjelpene.

Hun er både stolt og glad for at positive tiltak blir lagt merke til.

– En av årsakene til prisen er lavt sykefravær. I 2016 var sykefraværet på 4,22. Det gikk riktignok opp noe etter nyttår, men er redusert igjen siden i sommer, forteller hun.

Rådgiver i Søgne kommune, Kristin N. Schau, mener det er på tide å få fram alt det positive som skjer.

– Mange har jobbet i Søgne kommune lenge. Når de begynner i hjemmetjenesten, da blir de der, erfarer Schau, som har ansvar for å leie inn vikarer, holde orden på turnuser og være rådgiver for avdelingslederne.

En gjeng fra hjemmetjenesten gjorde også stor lykke i Borgertoget 17.mai, med kostymer som vakte oppsikt blant publikum. Koreografi til en dans, samt  nyskrevet sang for anledningen, var også snekret sammen.

Oppvisningen i Borgertoget ble for øvrig premiert for mest fantasifulle opptreden.

Anne Lise Sandbakken mener at effekten ved arrangementer på tvers av avdelingene er tydelig.

– Det blir en form for brobygging, og det blir lettere å stille opp for hverandre når noen trenger ekstra folk. Ved å møtes og bli bedre kjent, blir terskelen lavere for å be om hjelp, og det blir bedre utnyttelse av ressursene. Det gjenspeiler seg i sykefraværet, mener Sandbakken.

Hun legger for øvrig ikke skjul på at arbeidspresset er stort.

– Flere dårlige pasienter blir utskrevet fra sykehus, det er flere eldre, det er flere kreftpasienter. Og de fleste ønsker å bo hjemme så lenge de kan.

Hun har stor tro på de nye planene om heldøgnsbemannede boliger. De vil  forhåpentligvis vil stå ferdig innen 2021.

Men nå er det trim som gjelder. Når Budstikkas utsendte pakker sammen, skrus musikken opp et hakk. Det samme gjør tempoet blant ivrige trimmere.