Store deler av landet blir berørt hvis LO Stat og Spekter ikke kommer til enighet om pensjoner innen natt til lørdag 17. september. Flytoget, barnehager, Vinmonopolet, studentsamskipnader og flere andre virksomheter kan havne streik.

- Vi skal i mekling på store, vanskelige spørsmål. Streikefaren er derfor overhengende, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Strid om pensjon

Spekter vil fjerne retten ansatte har til å forhandle pensjon. 75 prosent av virksomhetene i Spekter har rett til å forhandle om pensjon. En rett ansattes organisasjoner ikke har tenkt å gi fra seg.

- Jeg konstaterer at Spekter er allergiske mot ansattes medbestemmelse på pensjon. Hva du skal leve av når du slutter å jobbe er viktig for folk. Dermed er det viktig for oss å sikre at pensjoner ikke raseres, sier Eivind Gran.

LO Stat opplever Spekter pensjonsangrep som en unødvendig inngripen.

- Vi er fleksible der virksomheter sliter økonomisk. Spekter på sin side mener dette ikke er nok. Arbeidsgiverne vil ha full styring på ansattes pensjoner. Dette kan vi ikke akseptere, sier Eivind Gran.

Gigantmekling

Før sommeren strandet forhandlingene mellom Spekter og LO Stat i område 9. LO Stat skal mekle samtidig for 13 virksomheter. I flertallet av virksomhetene handler meklingen om pensjon. LO Stat skal mekle på vegne av Fellesforbundet, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Handel og Kontor i Norge (HK), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL). En gigantmekling rett og slett. Riksmekleren har satt av fire dager og fem meklere på forsøket på å løse floken.

Blir det ikke enighet kan 2.041 ansatte være i streik fra arbeidstidens start lørdag 17. september.

- Vi har alltid vist vilje til samarbeid og moderasjon når det er nødvendig. Nå er det opp til Spekter å vise vilje til å respektere ansattes rettigheter på pensjon. Vi kan ikke gå på akkord med ansattes lønn og rettigheter, sier Eivind Gran.

Disse skal i mekling.

Meklingen starter 13. september klokken 09.00 i Riksmeklerens lokaler i Grensen 3 i Oslo.

Her blir det mekling med uenighet om pensjon:

Vinmonopolet Ruter Flytoget SIVA, Selskapet for industrivekst Norlandia Barnehagene AIM Norway Studentsamskipnaden i Bergen Studentsamskipnaden i Stavanger Studentsamskipnaden i Østfold

Her blir det mekling på andre saker enn pensjon:

Drammen Scener Norlandia Pasienthotell Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus SiO Mat og Drikke

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak

Pressemelding