Bystyret i Kristiansand har sagt nei til eget ølutsalg i Kristiansand.

– Nå kan det bli aktuelt å åpne i Søgne eller Songdalen, sier daglig leder i Gulating, Rolf Ivar Skår. Kjeden Gulating som i dag har 14 utsalgssteder i Norge, ser etter et lokale på rundt 100 kvadratmeter. De er interessert i et lokale som er lokalisert i et sentrum som Tangvall, eller der det ellers er mye trafikk.

– Jeg tenker at jeg i utgangspunktet er positiv til dette. Dette kan jo være et positivt tilskudd for Søgne og Tangvall , syns jeg. Men dette har vi ikke diskutert hos oss i AP. Jeg må få litt tid til å sette meg grundig inn i saken før jeg konkluderer. Så vil den politiske prosessen måtte gå sin gang når man eventuelt får en slik søknad om eget ølutsalg. Jeg vil altså ikke avvise dette, men kan naturlig nok heller ikke forutse hvordan videre politisk behandling eventuelt ender opp, svarer Søgnes ordfører Astrid M. Hilde.