Mange branner kan kveles i starten, enten med slukkeskum, grytelokk eller brannøvelse.

- Hold en brannøvelse med hele familien og tren på slukking, sier leder i Tryg Forsikring, Espen Opedal.

Tall fra forsikringsbransjen viser at gjennomsnittlig dør fem personer i brann i Norge, hver måned. Å la brannforebygging bli en familieaktivitet, er lurt, sier Tryg Forsikrings sjef i Norge.

– Både voksne og barn kan godt øve sammen. Mange av de små branntilløpene kan kveles i starten, før de blir store. Enten ved slukkeskum, grytelokk eller brannteppe. Men da må folk vite om hva de skal gjøre ved ulike typer branner, samt trene på brannslukking, sier Espen Opedal.

Men han legger til:

– Vi snakker om de små branntilløpene. Ved større branner bør man i hovedsak være opptatt av å få seg selv og andre i sikkerhet, og ringe brannvesenet, sier han.

Han legger til at det er gledelig at antall branner som starter på kjøkkenet er nedadgående. I 2011 ble det i Norge registrert 160 branner som startet på kjøkkenet grunnet overoppheting og tørrkoking. I 2015 oppstod det 89 branner på kjøkkenet.

Forskjell på å være uheldig og uaktsom

Tryg Forsikring-sjefen forteller at alle kan være uheldig. En brann kan oppstå uten at det nødvendigvis er din skyld, men forsikringsselskapet minner også på at du kan komme i erstatningsansvar om du opptrer uaktsomt.

– Man bør være oppmerksom på at å gå fra kjøkkenet uten å skru av eller ned varmen kan være å anse som grovt uaktsomt. Det kan medføre redusert erstatning eller i verste tilfelle at man selv kommer i erstatningsansvar, sier Opedal.

Vann, teppe, skum eller lokk?

Mange av brannene kunne vært unngått om folk hadde hatt større kunnskap om hvordan man lett kan slukke en brann på kjøkkenet, forteller han videre.

– Ofte er det fett eller oljer som brenner. Prøver man å slukke disse med vann vil brannen bli større. En liten pannebrann kan da forflytte seg til ventilatorer og brennbare materialer som duker, gardiner og i verste fall mennesker.  Å legge et pannelokk over en pannebrann, hvor olje er synderen som brenner i bunnen av en gryte, kan være nok til å hindre en stor brann, sier

Opedal, som anbefaler også alle om å ha et brannteppe lett tilgjengelig på kjøkkenet.

Enkle råd mot kjøkkenbrann:

 - Ikke forlat komfyren under matlaging, skru av varmen om du må forlate den.

 - Ikke la gjenstander stå på komfyren, ved et uhell kan den bli stått på og

    gjenstanden kan ta fyr.

 - Rengjør kjøkkenventilatoren, her samler det seg fett som lett kan antenne

    om det begynner å brenne i en panne.

 - Monter komfyrvakt.

 - Om det oppstår en brann, slukk med lokk, brann teppe eller

    brannslukkingsapparat. Når brann er slukket, ta pannen bort fra ovnen.

    Ikke ta av lokket før pannen er avkjølt.