I en landsdekkende kampanje gikk mindreårige Juventemedlemmer inn i 484 butikker i Norge for å kjøpe alkohol. De gikk ut av butikken med øl eller rusbrus i bæreposen i 280 av dem. Våre 14-16-åringer fikk også kjøpe øl og rusbrus i 3 av 9 i Søgne og Songdalen. Det er tydelig at butikkene slurver, og at kommunene har sviktet i å følge opp sitt ansvar for å kontrollere.

Når det er så lett å få tak i alkohol i vanlige butikker, bør det ikke komme som noen overraskelse at ungdom drikker mye. Ungdoms alkoholforbruk begrenses i stor grad av hvor lett det er å få tak i alkohol. Større tilgjengelighet fører til større forbruk.

Ungdom med et høyt alkoholforbruk er også mer utsatt for vold, overgrep, skader og andre problemer enn ungdom som drikker lite, i følge Statens Institutt for Rusmiddelforskning. For å forebygge alkoholproblemer i ungdomsmiljøene, bør kommunepolitikerne sørge for at øl blir vanskeligere å få tak i. Det gjøres lettest ved å skjerpe kontrollene av butikkene og gi sanksjoner når salg til mindreårige blir oppdaget.

Folk flest er enige om at en butikk som selger øl til mindreårige bør miste retten til å selge alkohol, men det skjer sjelden. De fleste gangene blir det aldri oppdaget, og om butikken blir tatt, slipper den som regel unna med en advarsel. Nå må kontrollene gjennomføres hyppigere og kontrollrutinene må skjerpes betraktelig. Vi anbefaler også at butikker som selger alkohol til mindreårige mister bevillingen sin i 3 uker første gang og 3 måneder ved gjentakelse.

Oslo kommune økte kontrollbudsjettet sitt med 300 000 kroner forrige uke, etter våre avsløringer om salg av alkohol til mindreårige. Lindås kommune i Hordaland lovet flere å bedre kontroller i butikkene. Søgne og Songdalen bør ikke være dårligere.

Nå forventer vi i Sjøstrand Juvente at problemet blir tatt på alvor. Det må gjennomføres hyppigere og bedre kontroller av butikkene, og dersom en butikk blir tatt i å bryte loven, må reaksjonen komme øyeblikkelig. Det skal ikke lønne seg å bryte alkoholloven.

Sveinung Knutsen Nøding

Sjøstrand Juvente