Tone Martha Sødal har elevombudsstillingen i Søgne per i dag. Fra 1.1.20 går hun inn i en 100 prosent stilling i nye Kristianasnd. Onsdag kunne hun fortelle at folk fra Songdalen og Kristiansand har merket seg at de også får et elevombud.

– De har allerede begynt å ringe fra Kristiansand og Songdalen, og det er fantastisk. Det er gull, så folk kan bare ringe. Jeg kan ikke gå inn i sakene før etter nyttår, men jeg kan gi et råd, sier Sødal og er glad for at elevombudets arbeid blir verdsatt og videreført.

– Folk skal skjønne at dette er et lavterskeltilbud, derfor er det bare å ringe. Det er min oppgave å sile ut om det tilhører mitt mandat eller ikke, sier Sødal.

Vedtaket

Nye Kristiansand oppretter 100% stilling som elevombud fra og med 1. januar 2020 2. Elevombudet skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av politisk og administrativ ledelse i kommunen. 3. Elevombudet rapporterer til oppvekstutvalget, og har administrativ tilhørighet i direktørområdet for kultur, frivillighet og innbyggerdialog. 4. Elevombudet skal legge frem en årlig rapport. Rapporten sendes oppvekstutvalget og formannskapet. 5. Programleder utarbeider forslag til mandat for ordningen og legger det fram for bystyret for nye Kristiansand i oktober 2019. Det legges til grunn at elevombudet i Kristiansand skal ha hovedfokus på elevenes rett til et trygt og godt psykososialt miljø.