– 2018 er det første året som jeg som rådmann følte usikkerhet. Det var et uoversiktlig år, innledet rådmannen da formannskapet i Songdalen fikk presentert årsregnskapet for 2018.

Et år hvor finansinntektene ble åtte millioner mindre enn budsjettert og kommunen bidro, og fortsatt bidrar med store ressurser i kommunesammenslåingen.

.- Jeg gikk hele høsten og tenkte om dette landet, ansatte har gjort en kjempejobb og det er markant nedgang i sykefraværet. Etter omstendighetene er jeg veldig fornøyd, sa Kristiansen.

Vondt, men bedring

– Finans med bortfall av åtte millioner er vondt. Vi får glede oss over at det reiser seg igjen i inneværende år. Spoler vi tilbake til 2018 hadde vi avisoppslag og tilsyn. Det kan likevel tyde på at det vi har hatt en riktig strategi, sa Andresen som presenterte et netto driftsresultat på vel 3,3 millioner kroner. Regnskapsmessig mindreforbruk er på vel 10,0 millioner kroner. Årsakene til resultatet er flere, men noen av de sentrale momentene er bedre skatteinngang og rammetilskudd og andre statlige overføringer enn budsjettert, negativ finansavkastning samt at enhetene samlet har et forbruk som er lavere enn budsjett.

Økonomisjef Arild Andresen kunne trygt ta seg en kaffekopp etter at årsregnskapet var lagt fram. Foto: Anne Lise Riseng

Bekymring

Skolene har et betydelig merforbruk. Dette bekymrer økonomisjefen.

– Jeg har en bekymring, når det er sagt, hvis en økonomisjef er uten bekymringer, da er det grunn til å være bekymret for økonomisjefen, fortsatte Andresen som er bekymret for hvordan håndtere skolen.

– Utfordringer har økt. Vi har enkeltelever som trenger oppfølging av to til tre voksne, det bekymrer meg, fastslo økonomisjefen.

Samlet sett fremstår enhetene med en sterk lojalitet til de vedtatte rammer, og samtidig med et sterkt ønske om å yte best mulig tjenester til kommunens innbyggere, innenfor alle tjenesteområder. Enhetslederne har god kontroll over aktivitetene.

Det jevnlige økonomirapporteringen til rådmannen v/økonomisjef fungerer etter intensjonen, sier rådmannen i årsrapporten som foreslår å tilbakeføre til enhetene 3,5 millioner av mindreforbruket. Resten av de 10 millionene foreslås satt på disposisjonsfond.

Fornøyde politikere

Arild Birkenes (Frp) var stolt over kommunen han som politiker er med å styrer.

– Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger fra Tor Ole (Holbæk sjef for revisjonen, red. anm.) for den ryddigheten og kontrollen vi har på økonomi. Hvis det er noe så uttrykte han at det ble ryddet opp i omtrent samme ettermiddag. Den meldingen går tilbake til dere i administrasjonen som forvalter økonomi. Det er trivelig å høre fra en slik person, formidlet Birkenes.

– Med alt det styret å komme ned i 6,5 prosent i sykefravær og opplevelsen av den positiviteten. Folk søker nye jobber og vet ikke hvor de skal, det er opprivende og jeg synes det er bra. Det viser kulturen vi har her og det er viktig, var Kjetil Aasen (H) sin kommentar.

Samtlige formannskapsmedlemmer og ordfører var fornøyd med resultatet for 2018.

Kommunestyret behandler årsregnskapet og hvordan mindreforbruket skal disponeres i neste møte.