Foreldrene forvirret og frustrerte

De har barn som i dag benytter SFO-ordningen ved Vigmostad skole og de er frustrerte over den usikkerheten som er skapt rundt tilbudet. Fra venstre: Monica Havik, Malin Øslebø, Lena Gundersen, Britt Ekeblad, Lynette Byremo, Rolf Hageland, Janne Ougland og Karl Erik Christensen. Foto: Gunder Christophersen