Krevde over 700.000 kroner i erstatning etter boligkjøp - tapte i både tingretten og lagmannsretten