Utdanningsforbundet ber kommunen ansette en enhetsleder snarest