Fjellsikring: Kjetil Ågedal og Ronny Sommerseth fjerner faretruende steinblokker og vegetasjon fra Hobdeheia på oppdrag av Mandal kommune. Fjellsikring: Kjetil Ågedal og Ronny Sommerseth fjerner faretruende steinblokker og vegetasjon fra Hobdeheia på oppdrag av Mandal kommune. Foto: Marianne Furuberg

Rassikrer Hobdeheia