Politikere kan forsinke E39

I blått: Her er det nye korridorforslaget AB Nord 2 som går videre i en ny BC 2. Målet om størst samfunnsøkonomisk nytte oppnås med dette valget, mener Nye Veier. Foto: Nye Veier