– Dette er å kaste bort alt som er gjort i de lokale prosessene

foto