Gjennom dette gårdstunet er fartsgrensen 80 km/t: – Folk kjører som svin