Nærings- og fiskeridepartementet gir tilskudd til tangfestival og fiskepropaganda

foto