Disse ligger an til å komme inn i kommunestyret

foto