Har gjennomført spørreundersøkelse om løsrivelse: – Vi vil synliggjøre misnøyen

foto