Har fått inn 72 innspill – nå skal kommunens regler bli likere