Det blir ikke ekstraordinært landsmøte i Senterpartiet etter at Ola Borten Moe gikk av som nestleder, opplyser partileder Trygve Slagsvold Vedum.

– Sentralstyret har besluttet dette, og i henhold til vedtektene er det landsmøtet som velger nestledere, skriver Vedum i en SMS til Aftenposten.

Partiets ledelse vil dermed bestå av partileder Vedum og nestleder Anne Beathe Tvinnereim fram til ordinært landsmøte i 2025.

Borten Moe ga i forrige uke beskjed om at han går av både som nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha brutt habilitetsregelverket da han kjøpte aksjer i flere norske selskap.

(NTB)