Fører hentet av ambulanse etter brann i skogsmaskin