DNB hadde et resultat før skatt på 12,3 milliarder kroner i årets andre kvartal. Renteinntektene økte og ble 15,2 milliarder kroner.

Nettoinntektene fra renter økte fra 11,5 milliarder kroner i fjorårets andre kvartal. Resultatet før skatt er en oppgang fra 10,2 milliarder kroner.

Omsetningen økte fra 16,4 til 20,2 milliarder kroner.

– Vi vokser både i person- og bedriftsmarkedet, og vi er glade for at mange nye kunder velger oss, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

I kvartalsrapporten vektlegger storbanken at en robust norsk økonomi ligger bak de sterke tallene.

Samtidig har aktivitetsnivået i økonomien sunket noe gjennom våren, og den generelle usikkerheten har økt. Arbeidsledigheten her i landet holder seg på et svært lavt nivå og ventes å ligge lavt også framover.

DNB viser til lite mislighold på lån og usikrede kreditter, og banken har ikke sett noen merkbar økning i søknader om avdragsfrihet i andre kvartal.

Samtidig ser banken at mange kunder opprettholder sine spareplaner, og tallet på avtaler om spareplaner har økt i andre kvartal.