Etterlyser åpenhet, økonomikompetanse og ryddige prosesser i kirken