Det dreier seg om en ny norsk barnebok med Stella Earst som forfatter. Norsk Kulturråd skal kjøpe den inn og sende den ut til alle landets barnebibliotek. Forholdet har vakt sterke reaksjoner ute i distriktene hos folk flest og lærere øst i landet, som hevder forfatterinnen fremstiller ulven som en ”pusekatt”. Forfatterinnen uttaler nemlig dette i et intervju med avisen Nationen: ”Når det gjelder ulvefrykt, så finnes ingen dokumentasjon fra verken Nord- Amerika eller Europa om at en frisk, vill ulv har drept et mennneske.”

Som et mottrekk mot dette skriver Lars Kristian Steen på samme dag og i samme avis dette om boka, hvor han siterer Arnt Orskaug som er lærer i Lillehammer. ”I den såkalte faktadelen kles ulven opp i ”bestemors klær” ved å presentere følgende usannhet: ”I følge Norsk Institutt for Naturforskning finnes det ikke dokumentasjon på at en vill ulv har drept et menneske de siste 200 år.”

Som vi ser betegner Orskaug påstander i boka en usannhet, og han viser til at rapporten fra Norsk Institutt for Naturforskning inneholder opplysning om barn som er blitt drept i India, og det tragiske forholdet da en 22 år gammel student ble revet i hjel av ulv høsten 2005 i Canada.

Jeg synes situasjonen taler for seg selv. Men jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på forhold vedrørende ulv i de nære omgivelser som er skrevet ned av førstekonservator ved Zoologisk Museum i Oslo Edvard Barth i boken Torridal Fellesbind som kom ut i 1957.

I 1850- årene ble en liten jente tatt av ulv på tunet i Nedrevollen på Kile i Hægeland. Ene armen hennes fant de igjen ute på isen i Kilefjorden.

Tobias Abrehamsen ble innhentet av en ulveflokk i Toftelands lier da han var på hjemtur fra byen med hest og slede. Fyrstikker var ikke vanlig den gangen. Men han hadde kjøpt en eske i byen og holdt ulvene på avstand ved å kaste brennende fyrstikker mot dem. Men fyrstikkene tok slutt og da måtte han søke tilflukt på hesteryggen, og ulvene reiv hull på en bjørnefell han hadde liggende på sleden. Han søkte hjelp på Tofteland og ble værende der om natten.

Neste dag dro han hjem til Sangvik. Samme mannen var også utsatt for ulv da han skulle gå fra Eig til Sangvik. Han ble sittende hele natten opp i ei furu med ulvene på vakt under. Jeg kan også nevne at der i 1771 gikk ut varsel om ulv fra prekestolen i Søgne kirke.

Anders Dybing, Songdalen