Beviset kom på folkemøte på Brandsvoll herredshus i Finsland onsdag kveld. Folk gikk mann av huse for å delta på folkemøtet, der temaet var Finsland som drivkraft i den nye storkommunen.

– Vi skal jobbe proaktivt og strukturert med å bli «den gode bygda på toppen av Kristiansand» og en attraktiv bydel i ny storkommune, sa Kim Øvland som er blant de som har tatt initiativ til folkemøtet.

Initiativtakerne fikk oppleve det de håpet; at salen ble fylt av både finslendinger og politikere.

Favorittsted

En av dem var ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap). Hun kan røpe at Finsland er et av favorittmålene når hun er på sykkeltur om sommeren.

– Tanken de har om utvikling av Kilen med Heivolls plass og treffsted for alle var utrolig bra. Jeg gleder meg til jeg kan sykle opp der og samtidig ta et bad i Livannet, sa en imponert Hilde, som fastslår at finslendingene har forstått hva som må til for å få innbyggerinvolvering.

– De har fulgt godt med i timen, jobbet hardt for at en storkommune ikke skal svekke demokratiet. Slik finslendingene nå organiserer seg, skaper engasjement, positivitet og vilje til å delta er nyskapende innen demokratiutvikling. De har forstått det, sier Hilde.

Stemningen under møtet var utelukkende positiv, og møteleder og blant initiativtakerne, Thor Olav Ahnger krydret møtet med humør og gode kommentarer.

- De starter møtet veldig konkret og inviterer alle med. Engasjerte innbyggere som ser behovet for stedet de bor på er viktig. Det er ingen vits i at politikere sitter og bestemmer. Man må organisere seg slik at Finsland blir mest mulig synlig, sier hun og håper at flere merker seg finslendingenes vilje til å være med å bygge en god storkommune.

– Jeg håper flere ser hvordan Finsland har tenkt, det er avgjørende for at innbyggerdialogen skal fungere i den nye kommunen. Får vi dette til, vil det være bra for alle, politikere og administrasjon, men ikke minst innbyggere, sier Hilde.

Hornmusikk i hjertet

Også Kristiansands ordfører, Harald Furre (H) tok turen til det som under møtet ble betegnet som framtidens topp i Kristiansand.

– Jeg hadde et godt inntrykk av Finsland før møtet i går, men jeg lærte mye og med det engasjementet og ståpåvilje tror jeg de lykkes. Det var festlig at de kaller Finsland toppen av Kristiansand. Søgne blir Kristiansands beste vestkant og Finsland toppen av Kristiansand, sier Furre på telefon torsdag formiddag.

Engasjementet til finslendingene gjorde inntrykk. Her var det vilje og evne til å tenke utvikling sammen, en bygd som samlet skal gjøre seg synlig. Næringslivet imponerte også Furre.

– Jeg har visst om Røyrås treindustri, men fikk vite mer på møtet og det var imponerende. I det hele tatt er jeg imponert over næringslivet i bygda. Landbruket er frampå, de dekker 40 000 menneskers behov for melk og 17 000 menneskers behov for kjøtt gjennom året, det er imponerende, sier Furre.

Han er også glad for at det er et jevnt barnetall.

– Vi fikk høre at 19 barn skal starte i barnehage til høsten, og 16 skal begynne på skole til høsten. Det er 150 elever på ti trinn, noe som er et snitt på 15 og nok til å drive en god skole og en god barnehage, sier han.

Måten finslendingene nå takler kommunesammenslåingen falt altså i smak hos Kristiansands ordfører.

– Møtet hadde en svært god innfallsvinkel, jeg tror flere enn meg satt med "hornmusikk i hjertet", avslutter Furre.

Stolt

Songdalens ordfører Johnny Greibesland (Sp), som selv bor i Finsland, konkluderte enkelt og greit.

– Jeg er virkelig stolt over det som skjer, og jeg har tro på at dette vil fungere, kommenterte Greibesland etter møtet.

Informativt

Jack Andersen (H) kommunestyrerepresentant i Søgne dro til Finsland. Han bor selv i Vestbygda i Søgne som også blir en ytterkant av storkommunen.

– De fikk fram budskapet på en god måte. God stemning og veldig informativt. Jeg har jobbet knallhardt for fiber i Vestbygda, når den nye kommunen er dannet skal det kartlegge, gjennomføres og bygges ut. Viktig å vite hvor de mangler fiber i hele storkommunen. Som Mæsel for eksempel, sier Andersen på telefon torsdag ettermiddag.

Han slår også et slag for høyrepolitikken.

– Høyre har tatt inn i programmet at det skal tillates spredt bebyggelse i utkantstrøkene. Høyre har hatt en sentraliseringsfaktor, men det er så mange ytterpunkter i bosettingsmønsteret i den nye storkommunen, så vi vil åpne opp for alternativer, lover Andersen.

Er i gang

Initiativtakerne gledet seg også over hvordan kvelden ble. På forhånd hadde de gjort en grundig jobb og formidlet informasjon om hva som allerede finnes og hvordan alle som vil kan være med å bidra til utvikling av bygda.

– Vi må ta et aktivt valg om fremtiden til Finsland – et valg som påvirker hvordan bygda ser ut om 20 og 30 år, sa bygdas kjøpmann Vidar Finsådal.

– Det er vi som bor og lever i Finsland som utgjør forskjellen på om vårt nærmiljø utvikles eller avvikles. Ikke politikere Men de er viktige å ha med på laget og de trenger kunnskap om bygda vår. Vi ønsker å mobilisere bygda til et langsiktig arbeid for å skape det gode lokalsamfunnet og sikrer våre verdier i boliger og bedrifter og ikke minst et levende lokalsamfunn, mener kjøpmannen.

Gjennom kvelden ble det formidlet mye positiv informasjon fra de andre i initiativgruppen. Maria Punthervold Dale, Elisabeth Bynes, Irlin Fløystøl Frigstad, Geir Nateland og Jon Frigstad hadde hver sine innslag. At de må dra lasset alene er det lite som tyder på. En liste som ble lagt ut hvor finslendinger kunne skrive seg på som engasjert eller komme med innspill ble fylt med hele tretti navn.

Finsland går fremtiden lyst i møte.