Fredag sendte NAV ut sine tall om ledigheten fra august 2016.

– Det er gledelige tall, sier leder av NAV Søgne, Anette Berg.

Søgne har sett en nedgang i arbeidsledigheten i løpet av august. Hele tretti personer mer er i arbeid nå, i enn ved inngangen til august. Nå er ledigheten nede i 3,7 prosent, noe som er likt fylkessnittet.

I Songdalen er det kun fem færre arbeidsledige nå, enn i starten av august, men det er likevel positive tall.

– Langtidsledigheten er bekymringsfull, sier Berg. Hun forteller at det blir vanskeligere og vanskeligere for langtidsledige å komme tilbake i jobb. De som nylig har blitt arbeidsledige er mer attraktive i ansettelsesprosessen.

Berg er derimot fornøyd med nedgangen av arbeidsledige blant unge.

– Det er nok en del studenter som kanskje har gått tilbake til videre studier eller funnet andre alternativer, sier hun.

Hun forteller at noe av det viktigste for arbeidsledige er å være villig til å flytte på seg. Kanskje ikke arbeidet er innen sykkelavstand, men man må være forbered på pendling.

– Og så kan drømmejobben la vente på seg. Man må utvide nedslagsfeltet og se på andre alternativer i en periode, og så kommer kanskje drømmejobben etter hvert, avslutter hun.