Morsmålsdagen 2018 ble markert på Birkelid læringssenter torsdag ettermiddag. Egentlig er datoen for den internasjonale morsmålsdagen 21. februar, men siden skolen da hadde vinterferie, ble markeringen utsatt til 1. mars.

Birkelid læringssenter har cirka 130 elever. De kommer fra hele verden, men flest fra Syria og Eritrea. 50 ulike morsmål er representert, mange av elevene er tospråklige.

Tidligere år har Morsmålsdagen blitt markert på bibliotekene på Nodeland og på Tangvall, men i år var alle samlet på Birkelid læringssenter. I løpet av to ettermiddagstimer fikk vi teste våre kunnskaper ved å delta i både quiz-oppgave og kahoot om språk. Inne i det blå rommet fikk elever fra Finsland skole, som har fremmedspråk som valgfag, undervisning i både arabisk og russisk. Ellers sto både kortspill, dans, musikk og diktfremførelse på programmet.

- Morsmål er for meg identitet, nasjonalitet, hjertespråk. Morsmålet er dypt integrert i oss mennesker, sa Hassan fra Syria.

- Det beskriver alt som jeg er, sa hans bror Hussein. Brødrene, som nå bor på Nodeland, har arabisk som sitt morsmål. De kunne blant annet fortelle at på arabisk bøyer de adjektiv etter kjønn. Og akkurat som på norsk, har også det arabiske språk ord som betyr flere enn bare en ting, og kan derfor gi svært ulik mening.