Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet, var torsdag ettermiddag i Søgne for å orientere om finansiereing av ny E39. Når den blir finansiert og bygging kan startes opp, kunne han ikke si noe om.

Han startet sin orienterering med at strekningen mellom Kristiansand og Stavanger var en høyt prioritert veistrekning å få på plass.Han var også optimist på at når veien først ble påbegynt skulle det ikke ta mer enn tre år å bygge ferdig hele denne veistrekningen.

Hoksrud mente at hans parti var enige om at veien burde være ferdig i løpet av ti år.Hans store bekymring var at prioritering av denne veistrekningen også måtte ha flertall i stortinget.På spørsmål fra Budstikka om ikke regjeringspartiene, sammen med sine støttepartier V og KrF, hadde flertall var han enig i det. - Det likevel ikke noe jeg kan love at det blir et flertall som vil gå for å starte opp dette prosjektet så tidlig som Frp ønsker. Det skal bygges mye andre veier som også er sterkt ønsket. Jeg kan ikke garantere noe på vegne av andre, sa Hoksrud.

Han signaliserte på dette møtet at han var temmelig sikker på at, når byggingen av veien kom i gang, så  skulle det bygges en full fire felts veg på strekningen.Han sier videre at det er et flertall for å etablere et veiselskap, men han kan ikke sikkert love at det kommer på plass i løpet av 2015.- En ting er sikkert og det er at når et veiselskap kommer på plass blir det mindre politisk byråkrati og all veibygging vil gå mye raskere enn i dag. Helt fra planlegging til bygging, sa Hoksrud.

- Vi må forvente oss at den nye veien blir delfinansiert av bompenger, men det skal også være en stor del statlige midler til finansiereingen så bomavgiften skal ikke bli så dyr for den som passerer bommen, sier statsekretæren.

Når veien kommer inn i Norsk Transportplan og så kan finasieres, kunne han ikke love på sitt Søgnebesøk.