Folk tar av sted når det fristes med opplevelser. Det må bare legges til rette.