Gisle Meininger Saudland (Frp), leder av SAM (Samferdsel, areal og miljøutvalget) i Vest-Agder fylkeskommune, er godt fornøyd med flertallsvedtaket om gang- og sykkelsti i Kilen.

– Jeg er glad for at det kommer gang og sykkelvei i Kilen, den blir flott og trafikksikker, en bedre løsning enn i dag. Flertallet har strukket seg veldig langt i denne saken, jeg synes det er kjempebra at det nå blir gang- og sykkelsti i Kilen. For meg er det viktig at barn og unge kan ferdes trygt. En etterlengtet løsning for myke trafikanter kommer, det er jeg fornøyd med, sier Saudland.

Han sier videre at frykten er at hvis dette blir for dyrt, kan en risikere at det ikke blir noe i det hele tatt.

– Vi får en god løsning for myke trafikanter, og to biler kan møtes. Tross alt er det kun åtte prosent av trafikken som er tungtransport. Innsnevringen blir ikke et problem, og vi gikk inn for en bedre løsning enn vegvesenets forslag hvor to biler ikke ville kunne møtes. Dette er en god løsning for myke trafikanter, fastslår han.

En gledens dag

Øistein Hatlebakk (Frp) kommunestyrerepresentant i Songdalen og finslending synes også det er en fornuftig løsning.

– Dette er en gledens dag for finslendingene. Jeg er fornøyd, så må vi utbedre veien senere og videreføre gang og sykkelsti ned til Finsland barnehage. Dette er bedre enn ingenting, sier Hatlebakk.