20. og 21. mars er det en befaring for en workshop for utvikling av Nye Kristiansand – med tre sentra, Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Da kommer professor Elin Børrud fra NMBU og  Young Planning Professionals’ workshop ansvarlig fra YPP, Zeynep Gunnay, fra Istanbul tekniske universitet, til Kristiansand. Det blir befaring og planlegging av workshopen.

Samarbeid

Workshopen skjer i samarbeid med kommuneplanleggerne i Søgne og Songdalen kommune. På hjemmesiden til Nye Kristiansand uttaler kommuneplanleggerne i Søgne og Songdalen følgende:

- Vi er på vei til å bli en ny kommune og det er spennende å allerede nå jobbe sammen for å skape godt sentrumsområder som utfyller hverandre, sier Vibeke Wold Sunde, fagleder for plan i Søgne kommune.

- Dette er et prosjekt vi har store forhåpninger til. I arbeidet med å skape en ny kommune er det også viktig å tenke nytt. En polysentrisk bystruktur som legger til rette for vekst og utvikling på Nodeland og Tangvall, i tillegg til Kvadraturen, er derfor av stor interesse for oss, sier Thor Skjevrak, kommuneplanlegger i Songdalen kommune.

Bredt engasjement

- Målet med workshopen er også å skape et bredt engasjement, og begeistre lokalt rundt den fremtidige kommunen. Her skal vi bygge grunnlag for fremtidig medvirkning og innbyggerdialog, forteller rådgiver Christina Rasmussen, som er koordinator for prosjektet.

– Vi skal få frem positive og bærekraftige scenarier for polysentrisk bysenterutvikling med Tangvall, Nodeland og Kvadraturen. Og med 80 masterstudenter og internasjonale planleggere med høy kompetanse og nyeste kunnskap i bagasjen, håper vi å få gode innovative innspill til fremtidig kommuneplanarbeid, sier hun videre til Nye Kristiansand.

Uke 39

80 unge planleggere – nasjonale og internasjonale - kommer til workshop i uke 39 i Kristiansand/Søgne og Songdalen.

ISOCARP, International Society Of City And Regional Planners, legger sin workshop for unge planleggere (Young Planning Professionals’ workshop) til nye Kristiansandden uken. Oppgaven er bærekraftig utvikling av den nye kommunen og synergimulighet rundt de tre bysentra. Planleggerene skal undersøke hvordan en polysentrisk by med tre bysentra på Tangvall, Nodeland og Kvadraturen kan utvikles.