I dag åpnet gang- og sykkelstien til 26 millioner

foto