Mener bygdelaget har misforstått om «gruvedrift»

foto