Folkehelseprofilen 2022: Andelen barn i familier med lav inntekt øker fortsatt

foto