Slik bidrar lokalbefolkningen til integreringen av flyktninger

foto