LINDESNESREGIONEN Brannvesenet Sør rykket i 2014 ut på 68 trafikkulykker i de ni samarbeidskommunene. Året før var tallet 52. Brannvesenet antar at hovedårsaken til oppgangen er innskjerping på trippelvarsling av ambulanse, brann— og politi ved alle større hendelser.