Bare fem politikere stemte for Frps benkeforslag om å vende seg til Nye Lindesnes, eller kanskje mer riktig: Nye Mandal.

Skjermdump fra Kommune-TV

Sa ja til Lyngdal 2

I Audnedal kommunestyre ble det flertall for å slå seg sammen med Lyngdal.

Publisert: Publisert:

AUDNEDAL Med 12 mot 5 stemmer gikk Audnedal kommunestyre inn for å slå seg sammen med Lyngdal i Lyngdal 2. Debatten var ikke så heit som tidligere, noe flere politikere påpekte underveis under kveldens kommunestyremøte.

Ordfører Reidun Bakken innledet kveldens siste sak med å understreke at det er den viktigste saken på lenge, og informerte om kveldens resultater i Lindesnes, hvor politikerne sa nei , og i Lyngdal, hvor det ble flertall 29 – 6 for Lyngdal 2. ## Ville ha Midtre Agder

Arbeiderpartiets Eivind Arnt Husøy og David Goksem tok nok en gang til orde for et Midtre Agder-samarbeid.

– Vi ønsker å få til et Midtre Agder-samarbeid. Hægebostad har fattet vedtak om folkeavstemning med Audnedal som et alternativ, opplyste Husøy. Partikollega Goksem fremmet et forslag om en rådgivende folkeavstemning 19. og 20. juni med Audnedal-Hægebostad, Audnedal-Lyngdal-Hægebostad(-Lindesnes) og Audnedal-Mandal-Marnardal(-Lindesnes) som alternativ.

Høyres Per Jan Ougland levnet ikke dette store sjanser.

– I forrige møte gikk jeg inn for å snu steinene en gang til. Men Marnardal er ikke interessert, og Hægebostad ville ikke om Marnardal er med. Vi er enige om at vi ikke kan ha stå alene. Men Hægebostad og Audnedal alene ville bli to fattiglus som slo seg sammen. Jeg har ingen tro på at det ville bli en rik og god kommune sa han.

Hægebostad og Audnedal alene ville bli to fattiglus som slo seg sammen

Tønnes Seland argumenterte at blant annet hensynet til videregående skole på Byremo talte for Lyngdal 2. I Mandal 3 ville dette være mer usikkert, påpekte han.

Reidun Bakken og KrF ville, som tidligere kjent, gå inn for Lyngdal 2 .

– Lyngdal 2 er det beste vi har. Det skulle gjerne vært både 3 og 4, medga hun.

– Jeg ønsker at vi i kveld står mest mulig samlet, oppfordret hun.

Foreslo henvendelse til Mandal

Unni Nilsen Husøy hadde ikke lenger noe Nye Lindesnes å anbefale , men viste til at en ny kommune med Mandal, Marnardal og Audnedal ville bli 20.000 innbyggere og mer robust enn Lyngdal 2. – Null-alternativet var aldri et alternativ. Vi har sagt ja til reformen. Vi må si ja til hele kommunereformen. Hvorfor har vi ikke tatt inn det eneste alternativet som kan innfri kravene? argumenterte hun, og fremmet til slutt et forslag om å utarbeide en intensjonsavtale med Nye Lindesnes (eller med Marnardal og Mandal om Lindesnes ikke blir med).

– Vi kan ikke stemme på Lyngdal fordi de er så snille og greie. Jeg må stemme på det beste for Audnedals framtid, sa Husøy.

Tønnes Seland repliserte at han stemmer for Lyngdal 2 nettopp av hensyn til framtiden for barn og barnebarn.

– Det vil være det som begrenser skadevirkiningene av denne sentraliseringsreformen mest mulig, mener han.

Klart flertall

Det ble først avstemning om Arbeiderpartiets forslag om folkeavstemning. Det fikk fem stemmer. (Ap, Frp og Sp), og falt dermed.

Så ble administrasjonens innstilling for Lyngdal 2 satt opp mot Frps forslag om Nye Lindesnes. Med akkurat samme resultat i Lyngdals favør.

Slik ble vedtaket:

  • Audnedal kommunestyre vedtar å bygge en ny kommune samme med Lyngdal kommune. Den nye kommunen skal være operativ fra 01.01.2020. Dannelsen av den nye kommunen skjer med grunnlag i vedtatt intensjonsavtale.
  • Dersom Hægebostad og/eller Lindesnes kommune innen 30.06.16 tar opp saken igjen og gjør vedtak om at de ønsker sammenslåing i «Lyngdal 3/4», åpnes det for at disse kommunene kan inngå i den nye kommunen med basis i tidligere utarbeidet intensjonsavtale.
  • Under forutsetning av at Lyngdal kommune gjør likelydende vedtak i pkt. 1 og 2, anser Audnedal kommunestyre at sak vedrørende hvem Audnedal kommune skal slå seg sammen med som avsluttet. Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Aust— og Vest-Agder for videre behandling.
Publisert: