Ordfører med varsku om ungdommens helse

Varsku: Ordfører Janne Fardal Kristoffersen ropte et varsku på bakgrunn av kommunens resultater i UngData-undersøkelsen. Foto: Tor Marius Markussen